Nasza oferta jest kierowama do grupy wiekowej 5-99 i wiecej lat. Minimalna granica wiekowa wynika z konieczności rozumienia poleceń, jakie pajent powinien wykonywać w ramach realizowanej terapii. Ponadto muszą być już wdrożone podstawowe mechanizmy wykonawcze, pozwalajace na podjęcie wysiłku intelektualnego minimum 30 minut bez przerw. Górna granica wiekowa ma być nową perspektywą dla zapewnienia sobie sprawności intelektualnej i dobrego stanu zdrowia w każdy wieku. Podejmując się prowadzenia każdej z oferowanych przez nas terapii, wdrażamy określoną procedurę postepowania:

  • wykonanie wstępnej diagnozy problemu, z którym zgłosza sie pacjent, w oparciu o wywiad i badania z wykorzystaniem dedykowanego do rodzaju terapii sprzętem, czy też wykorzystując, wszelką zgromadzoną już przez pacjenta dokumentację; 
  • wykrycie ewentualnych, fizjologicznych źródeł występowania zaburzeń u danej osoby, (np. w przypadku bólów głowy analizujemy dostepna dokumentacje medyczną lub gdy jej jej brak zalecamy wykonanie badania EEG, tomografii lub rezonansu);
  •  przy problemach w nauce u dzieci i młodzieży, jesli jest to konieczne, wspieramy sie dodatkowo badaniami, przeprowadzonymi przez zespół specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oceniamy potencjalny zakres naszej pomocy i ustalamy strategie terapii.

                                Badanie i terapia, w czasach pandemii, odbywa się w silnie sterylnych warunkach. Przepływowe UV-C (virus killer), ozonowanie powietrza, dezynfekcja stanowisk terapeutycznych po każdym pacjencie, praca w maseczkach i reżimie odległości.

                          C E N N I K (od 01.02.2022):

-wizyta diagnostyczna................................................280 zł

-sesja NBF ..............................................................90 zł

-sesja Neurobik ........................................................90 zł

-sesja RSA ...............................................................90 zł

-sesja Masgutowa ......................................................80 zł

-wydanie pisemnej opinii lub zaswiadczenia.....................120 zł

-RSA diagnoza..........................................................150 zł

 

 

 

 

  NEUROFEEDBACK   NEUROBIK

 


  RSA BIOFEEDBACK

                   OFERTA DLA 5-99 latków

Zapraszamy do naszego gabinetu.Oferujemy 3 stanowiska do NBF, 1 stanowisko do 
terapii RSA biofeedback, gabinet do Neurobiku i terapii Masgutowej.