Czym jest "mgła mózgowa"?

COVID-19 atakuje zarówno  układ oddechowy jak i  nerwowy - mózg, rdzeń kręgowy i nerwy. Pierwsze objawy zarażenia, utrata smaku i węchu świadczą o tym wybitnie. O ile ozdrowieńcy w miarę szybko odzyskuję te ostatnie, to niektóre objawy po „covidowe” mogą utrzymywać się miesiącami.  Jednym z coraz częściej  przewijających się doniesień jest stan byłych pacjentów nazwany niemedycznym terminem "mgły mózgowej". Termin w niedalekiej zapewne przyszłości na dobre zagości w zmienionej przez pandemie rzeczywistości. "Mgła mózgowa", w dostępnych materiałach naukowych,  ma w swoim spektrum takie objawy, jak dezorientacja, zapominanie, niezdolność do skupienia się i problemy z komunikacją.  Tą przypadłością zagrożone są osoby, u których przebieg COVID-19 był ciężki. I dotyczy to zarówno osób starszych, jak i młodszych. Stopień objawów jest silnie uzależniony od indywidualnych  procesów związanych z neurogenezą danej osoby. Nie sposób ustalić, ile „ozdrowieńców ” po COVID-19 doświadczy "mgły mózgowej". Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że odsetek takich osób wynosi do 20 proc. Upośledzenie funkcji poznawczych  pod postacią "mgły mózgowej" obserwuje się pacjentów ciężko przechodzących COVID-19.  Naukowcy na całym świecie  uważają, że dochodzenie tych ludzi do zdrowia nie będzie liczone w tygodniach, ale miesiącach, a nawet latach. Pacjenci będą potrzebowali intensywnej rehabilitacji w zakresie funkcji poznawczych, jak i ruchowych. Będą potrzebne kompleksowe działania  pozwalające na pełny powrót do zdrowia.Neurolodzy podkreślają jednak, że nie ma jeszcze żadnych dowodów na trwałe uszkodzenie mózgu.

    Należy wspomnieć, że istnieje wiele jednostek chorobowych, które objawiają się zamgleniem umysłu, jednakże podłożem większości z nich są zaburzenia w regulacji neuroprzekaźników w mózgu i układzie nerwowym, zwłaszcza: dopaminy, acetylocholiny, serotoniny oraz kwasu gamma aminomasłowego (GABA). Nieodpowiednie proporcje wymienionych neuroprzekaźników to najczęściej wymieniane czynniki, które mogą prowadzić do niewłaściwej pracy mózgu.

 NEUROFEEDBACK jest terapią instrumentalną, która pomaga w regulacji sieci neuronowych w zakresie uzyskania równowagi serotonino-dopaminowej oraz wspomaga neurogenezę mózgu. NEUROBIK intensywnie wspomaga przywracanie funkcji poznawczych. Obie formy terapii są prowadzone w naszym gabinecie.

Powrót

 

  NEUROFEEDBACKNEUROBIK
RSA BIOFEEDBACK

              U Z A L E Ż N I E N I A 

Jeśli nasza odpowiedź nie satysfakcjonuję Cię, skonkretyzuj pytanie i przeslij je z zakładki "KONTAKT".