Terapia Taktylna Terapia Taktylna
Zajęcia odbywają się w ramach modułów MNRI®
Masgutowej (Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów):
- Terapii Taktylnej
- Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z układem ruchowym(Iº):
odruch chwytny Robinsona, podciągania rąk, Babkina,
Babińskiego, ATOS, skrzyżowanego zgięcia wyprostu.
FDA FDA
Wymóg amerykańskiego FDA do specjalnego oznaczania ("black label")opakowań leków na ADHD, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia - na przykładzie Rytalinu.

 
 
 
    NEUROFEEDBACK   NEUROBIK
  RSA BIOFEEDBACK
                GALERIA O NASZEJ FIRMIE

Będziemy wdzięczni ...