To moje najbardziej ulubione pytanie, a to ze względu na częstotliwość z jaką jest mi zadawane. Są dwie odpowiedzi na to pytanie.

  1. "Nie wiem" - pada zazwyczaj podczas rozmowy telefonicznej, gdy wstępnie zostaną przedstawione i omówione problemy potencjalnego pacjenta. Wówczas pada pytanie;"A po ilu sesjach nastapi poprawa?".A ja odpowiadam"Nie wiem".
  2. 40,80 a może więcej - odpowiadam po badaniu wstępnym już w gabinecie. Podana wielkość jest jedynie orientacyjna, a to z uwagi na szereg uwarnkowań o których piszę w dalszej części.

Być może te odpowiedzi brzmią nieco trywialnie, ale bez szeroszego kontekstu nie mogą brzmieć inaczej. Oczywiście  pytanie-"A kiedy będą jakieś efekty?" jest jak najbardziej uzasadnione i w podobnej systuacji też tak bym zapytała. O ile w pierwszym przypadku postawienie diagnozy przez telefon, po prostu, nie jest możliwe, o tyle w drugim przypadku należy się pacjentowi głębsze omówienie czynników wpływajacych na długoterminowość terapii.

  • złożoność psychologiczna i medyczna problemu z jakim przyszedł pacjent (im większa złóżoność, tym dłuższy okres potrzebny na wywołanie oczekiwanych zmian)
  • podatność pacjenta na tego typu terapię (im wieksza plastyczność mózgu, tym wieksze zmiany(postępy) po kolejnych sesjach
  • częstotliwość spotkań teraputycznych: 1 raz na tydzień, to prawdziwe minimum dla wykształcenia trwałych zmian w reorganizowanych sieciach neuronowych, może być i 5 razy na tydzień. Optymalna ilość to 2-3 razy na tydzień. Mózg potrzebuje trochę czasu na właczenie "wyćwiczonych " zmian w ogólny mechanizm samoregulacji. Tylko wówczas wypracowane zmiany jego funkcjonowania będą trwałe w czasie. Dla uświadomienia Państwu, jak wpływa to na czas trwania terapii przyjrzjmy się tarpii z przybliżona liczba spotkań na ok. 40 razy i na 1 raz w tygodniu. 

Rok to zazwyczaj 53 tygodnie, 40 sesji to teoretycznie 40 tygodni i dodatkowe kilka tygodni absencji z tytułu swiąt, choroby, wyjazdów, itp. Praktycznie mamy rok kalendarzowy trwania terapii.

  • systematyczność w korzystaniu z terapii. Aby zachodzące zmiany w pracy mózgu dały oczekiwany, pozytywny efekt muszą być systematycznie powtarzane. Oczywista analogia to trening sportowy. Nie jest tak, że po kilku sesjach robimy sobie przerwę i wracamy z przeświadczeniem, że dalej kontynuujemy terapię. Niestety, wówczas efekt uczenia jest wypierany przez efekt zapominania. Dotyczy to szczególnie spotkań na 1 raz w tygodniu. A więc nie spodziewajmy się spektakularnych efektów. 
  • motywacja to jeden z najistotniejszych elementów kazdej terapii. Stara maksyma brzmi- "Chcieć to móc". Dorośli uczestniczący w terapii zazwyczaj są silnie wewnętrznie umotywowani. W przypadku dzieci i młodzieży samoświadomość, co do konieczności wywołania zmianw ich codziennym funkcjonowaniu jest niestety stosunkowo niewielka. Zatem potrzebna jest silna stymulacja zewnętrzna i ciągłe wsparcie przez rodziców, opiekunów i bliskich.  

W przypadku tej neurotarpii bardziej zasadne jest mówienie o czasie jej trwania(rok, dwa, trzy,...), a nie o ilości sesji, których terapeutyczna waga jest zależna od omówionych wyżej czynników.

Powrót

 
 
    NEUROFEEDBACK 



  NEUROBIK




  RSA BIOFEEDBACK

                    ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Jeśli nasza odpowiedź nie satysfakcjonuję Cię, skonkretyzuj pytanie i przeslij je z zakładki "KONTAKT".