I Tak i Nie. Rzadko zawodzi sprzet, najczęsciej człowiek i to z obu stron barykady. Opisy przypadków, efektów ubocznych NBF, na jakie natkniecie się Państwo w Internecie, z reguły dotyczą sytuacji trudnych do jednoznacznej analizy. Po pierwsze, nie wiemy, w jakim stopniu inne zakłócające wydarzenia w życiu pacjentów mogły mieć wpływ na wystąpienie tych negatywnych objawów w trakcie trwania terapii. A po drugie, również nie wiemy, czy niekorzystne objawy były krótkotrwałe, czy też utrzymywały się w długim okresie czasu.  Aczkolwiek przegląd opisów działań niepożądanych terapii NBF, pozwala wyciągnąć wnioski, że duży odsetek negatywnych skutków oraz przemijające niepożądane działania tej terapii mogą wynikać z przyjętej strategii terapeutycznej. Strategia dążąca do zwiększenia i wzmocnienia różnych pasm EEG ( alfa, theta, beta lub delta), w przeciwieństwie do strategii skupiającej się na hamowaniu lub niedookreśleniu strategii postępowania z problematyczną aktywnością EEG mózgu mogą, niewłaściwie dobrane, powodować skutki uboczne. Są również doniesienia, że niedokładnie monitorowany przez terapeutę trening z bipolarnym montazem ma potencjał do tworzenia niepożądanych efektów. Znaczna część zgłaszanych wypadków występowania skutków ubocznych podczas terapii EEGBiofeedback jest związana z terapią „domową” prowadzoną przez osoby jedynie poinstruowane, co do zasad jej prowadzenia. Miejsca takie, które nie są regularnie nadzorowane przez wykwalifikowanych specjalistów również zwiększają ryzyko pojawiania się negatywnych skutków. Neurofeedback jest wyjątkowo cenną metoda terapeutyczną, ale jak pokazuje praktyka, może ona również czasami powodować skutki uboczne. Kiedy jest niewłaściwie prowadzona może czasami prowadzić do istotnych reakcji jatrogennych i zaostrzenia objawów, z jakimi pacjent pojawił się w gabinecie. Działania niepożądane, które zostały zgłoszone przez klinicystów obejmuje: wzrost lęku i niepokoju, bóle głowy, nudności, zmęczenie, zaburzenia snu, labilność emocjonalną, spadek sprawności w funkcjonowaniu poznawczym (spadek koncentracji, ociężałość umysłową), zwiększenie objawów somatycznych (w tym i tiki), utrata dotychczasowych usprawnień.
Jest oczywiste, że NBF jest metodą terapeutyczną, która wymaga od terapeuty czujności i obserwacji reakcji pacjenta na terapię w kontekście możliwych okazjonalnych działań niepożądanych. Dlatego pacjenci powinni informować swojego terapeutę o niepokojących nowych objawach, jakie pojawiają się w trakcie trwania terapii. Gdy odbywa się takie swoiste monitorowanie, działania niepożądane są zwykle niewielkie i rzadkie, ponieważ terapeuta może natychmiast dokonać modyfikacji protokołów terapii zanim jakiekolwiek negatywne skutki zaczną się zaostrzać. Możliwość wystąpienia negatywnych skutków będzie niewątpliwie minimalna, gdy praktykujący uzyskają dokładną historię objawów psychologicznych i medycznych oraz przeprowadzi badanie wstępne z wykorzystaniem głowicy EEG. Pozwala to na indywidualizację zastosowanej procedury przed rozpoczęciem terapii. Standardy etyczne wymagają również, aby w momencie, gdy pojawią się problemy i nie ma pewności, co do sposobu ich rozwiązania korzystać z konsultacji. Faktem jest, że prowadzenie tej terapii wymaga wysokiej odpowiedzialności i specjalnych umiejętności. Jak w każdym zawodzie, mamy mistrzów i rzemieślników. Coraz więcej przypadkowych osób po kilkudniowych szkoleniach nabiera przekonania, że ​​mają stosowne kwalifikacje. Ustalając strategie terapii korzysta, z tzw. ”książki kucharskiej”, aby umieścić elektrody na czyjejś głowie i wywoływać zmiany funkcjonowania mózgu osób z poważnymi schorzeniami medycznymi i psychologicznymi. Powoduje to poważne reperkusje dla środowiska funkcjonowania terapii NBF.

Powrót

  
 
    NEUROFEEDBACK   NEUROBIK
  RSA BIOFEEDBACK

                  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Jeśli nasza odpowiedź nie satysfakcjonuję Cię, skonkretyzuj pytanie i przeslij je z zakładki "KONTAKT".