Czym są uzależnienia?

Jest to silna zależność, zarówno fizjologiczna, jak i emocjonalna od zażywania substancji chemicznej lub wykonywania określonej  czynności. Zachowanie typu: musze to mieć pojawia się ponieważ mózg wytwarza reakcje łaknieniową dla tej substancji lub czynności. Obsesyjne myśli, nieumiejętność odmówienia czy tez nieumiejętność zakończenia, a także towarzyszące temu uczucie bezsilności to elementy każdej historii o uzależnieniu, niezależnie od tego, jakiej substancji czy czynności dotyczą.

Warto wspomnieć, że substancje uzależnieniowe należą do różnych grup farmakologicznych:

 • morfina i metadon to narkotyki
 • alkohol to środek uspakajający dla układu nerwowego
 • amfetamina i kokaina to psychostymulatory
 • nikotyna jest cholinergicznym agonistą

Natomiast zachowaniami, które można zaliczyć do uzależnień są:

 • hazard
 • robienie zakupów
 • jedzenie słodyczy
 • używanie komputera lub komórki
 • i nowe jakich jeszcze nie opublikowano

Teorie powstawania uzależnień

 Pochodzenie zachowań uzależnieniowych próbowało wytłumaczyć wiele teorii. Dwie najczęściej wymieniane to: ból i przyjemność oraz teorie genetyczne. Bez względu na to do której teorii sie przychylimy, to rodzi się pytanie. Czy jest zatem jakiś oddzielny system kierujący zachowaniami uzaleznieniowymi ? Odpowiedź brzmi-nie. Zamiast tego pojawiają się czynniki wpływające na nasz wrodzony wewnętrzny krajobraz, takie jak hormony, środowisko, które umożliwiają pojawienie się reakcji łaknieniowych. siły te wymuszają w mózgu niskie stężenie serotoniny. Tak powstaje żarłoczny mózg. Nie ma żadnego systemu regulacji, który podniósłby stężenie serotoniny i wyzwolił uczucie nasycenia. Zamiast tego reagujemy na wzorce ,które uwalniają dopaminę. To tłumaczy, dlaczego nie ma uniwersalnego sposobu leczenia wszystkich zaburzeń nałogowych-ponieważ ich jedyna wspólna cecha jest krajobraz ukształtowany przez łaknienia. Mogą one pojawić się w odpowiedzi na cokolwiek, co stymuluje wydzielanie dopaminy w mózgu. W tym wszystkim szczególną rolę gra dopamina i serotonina.

Dopamina kontra serotonina

Dopomina to związek neurochemiczny, który działa zarówno jak neuroprzekaźnik, jak i neuromodulator, odpowiadający m.in.za kontrolowanie czynności motorycznych i zasadniczo wpływa na przetwarzanie informacji.

 • Po pierwsze w krajobrazie bogaty w dopaminę powstaje więcej skojarzeń i połączeń miedzy wzorcami niż takim, który jest w nią ubogi. To zwiększa prawdopodobieństwo, że postrzeżony wzorzec wywoła pożądaną reakcję.
 • Od stężenia dopaminy zależy również to jak się czujemy, gdy jest ono niskie, pojawia się depresja, chaotyczne myślenie, zaburzenia koncentracji.
 • Neuromodulacyjna rola to stymulowanie i pobudzanie, czyli przyspieszanie interpretacji danych napływających z receptorów.
 • Dopamina pozwala tez mózgowi ustalić hierarchię znaczeń poszczególnych bodźców, co powoduje, że w pierwszej kolejności będą przetwarzane te, uznane za najważniejsze.
 • Dopomina działa jako neuroprzekaźniki i motywuje do reakcji na bodziec. Wzorce, które aktywują lokalne wydzielanie się dopaminy w jądrze półleżącym przegrody, wymuszają działania typu musze to mieć.
 • Wpływa także na ośrodki motoryczne. W momencie, gdy postrzegamy cos, czego potrzebujemy, ruszamy by to zdobyć.

Serotonina ma konkurenta w postaci powyżej przedstawionej domaminy.To także związek neurochemiczny obecny w mózgu o którym sadzi się, że wpływa na przepływ impulsów nerwowych wzdłuż synaps oraz odgrywa rolę w regulowaniu stanów emocjonalnych i snu. Oddziałuje również jako neuromodulator, hamując zachowania rozpoznawczemu których uczestniczy dopomina.

 • Tak wiec serotonina zmniejsza umiejętność tworzenia połaczeń skojarzeniowych. Wysokie stężenie serotoniny utrudnia posługiwanie się pamięcią. Dopamina i serotonina pozostają w mózgu w chwiejnej równowadze, a ich stężenia ulęgają zmianom w zależności od okoliczności. Jeśli potrzebujemy zwiększyć znaczenie obiektu, to potrzebna nam dopamina, jeśli zlekceważyć musi zwiększyć się stężenie serotoniny. W ten sposób również równoważą się działania dopaminy, która wzmaga kojarzenie i skupienie, oraz serotoniny ograniczanej napływ danych z receptorów.
 • Funkcja serotoniny jako modulatora przetwarzania informacji może byc rozumiana jako:

                1) zapobieganie rozwinięciu niepohamowanej reakcji na bodziec
                2) kontrolowanie ilości przetwarzanych informacji.

 Jesli przywrócimy utraconą równowagę pomiedzy tymi konkurentami, to istnieje szansa.

Zaburzenia związane z uzależnieniem, takie jak nadużywanie alkoholu czy narkotyków, nadmierne przejadanie się czy patologiczny hazard, należą do szczególnie trudnych problemów zdrowia psychicznego z którymi się dzisiaj borykamy. Można je traktować jako zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, wywołane nadużywaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem. Wiele problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem narkotyków to wyłącznie efekt zatrucia tymi substancjami. Uzależnienie pojawia się wówczas, gdy dochodzi do rozwoju tolerancji substancji lub gdy odstawieniu j substancji towarzyszą objawy abstynencyjne. Opisano psychozy związane z alkoholizmem: zatrucie idiosynkratyczne, majaczenie spowodowane odstawieniem, przewlekła halucynoza alkoholowa i otępienie alkoholowe. Zaburzenia związane z nadużywaniem mogą być spowodowane uzależnieniem fizjologicznym od takich substancji, jak opioidy, w szczególności heroina, albo od barbituranów. Natomiast używane dzisiaj substancje psychoaktywne, także marihuana i kokaina, prowadzić mogą do uzależnienia psychicznego. Za istotne w pochodzeniu alkoholizmu uznano wiele czynników. Niektóre substancje, jak alkohol czy opium, pobudzają ośrodki mózgowe i wywołują stan euforii, który następnie staje się stanem pożądanym. Pewną rolę w podatności na uzależnienie od narkotyków, picia alkoholu są także:

 • podatność psychiczna, stres
 • zmniejszenia napięcia
 • stosunki małżeństwie lub związku partnerskim

Mimo że większość specjalistów neguje termin „typ osobowości alkoholowej”, to jednak różne cechy osobowości mogą wyraźnie predysponować do alkoholizmu i odgrywają rolę w rozwoju i ekspresji uzależnienia. Ponadto nie bez znaczenia są czynniki społeczno-kulturowe, więc różne postawy wobec alkoholu obserwowane w rozmaitych kulturach. Do przyczyn nadużywania narkotyków zalicza się:

 • wpływ grup rówieśniczyc.
 • istnienie tak zwanej kultury narkotykowej
 • dostępność narkotyków jako środków zmniejszających napięcie i ból

W niedawno przeprowadzonych badaniach poszukiwano fizjologicznego podłoża nadużywania narkotyków. Odkrycie endorfin  wytwarzanych przez organizm substancji podobnych do morfiny,doprowadzito do hipotezy, że uzależnienie od narkotyków może mieć podstawy biochemiczne. W ostatnich latach wiele badań poświęcono tak zwanej "ścieżce przyjemności", jak nazywa się niekiedy szlak dopaminowy mezokortykalnolimbicznyktóry być może jest anatomicznym umiejscowieniem uzależnienia. Leczenie osób nadużywających alkoholu i innych substancji jest na ogół trudne i często  niezbyt nieskuteczne. Może to być spowodowane wieloma czynnikami: nadużywanie narkotyków bywa wynikiem długotrwałych problemów psychicznych. Może wynikać z trudności w małżeństwie lub kontaktach międzyludzkich. Może być efektem kłopotów natury finansowej lub prawnej. Ponadto z wszystkimi tymi problemami musi uporać się osoba zaprzeczająca ich istnieniu, której brak motywacji do pracy nad sobą. Opracowano wiele sposobów leczenia przewlekłego alkoholizmu i uzależnienia od narkotyków. Często sytuacja wymaga zastosowania środków biologicznych lub medycznych.  Podania leków zwalczających objawy odstawienne i majaczenie lub zastosowania właściwej diety, by wyrównać niedobory pokarmowe. W przypadku niektórych alkoholików lub osób nadużywających innych substancji skuteczna jest grupowa psychoterapia  behawioralna. Innym źródłem pomocy dla alkoholików jest ruch Anonimowych Alkoholików (AA), choć skuteczność tego programu nie została dostatecznie zbadana. Większość programów terapii daje stosunkowo dobre wyniki w początkowej fazie leczenia uzależnienia, jednak w dalszej perspektywie wyniki nie są tak pomyślne. Ostatnie badania nad zapobieganiem nawrotom pozwoliły głębiej wejrzeć w problem samokontroli, niezbędnej wtedy, gdy zachowania związane z uzależnieniem zostały już opanowane przez jednostkę. W terapii nastawionej na zapobieganie nawrotom uświadamia  się osobom uzależnionym, jakie czynniki mogą prowadzić do nawrotu, i przygotowuje się je do radzenia sobie z trudnościami. Większość programów wymaga abstynencji, chociaż badania ostatnich dwudziestu lat sugerują, iż niektórzy alkoholicy mogą nauczyć się kontrolować spożycie alkoholu i nadal pić w sytuacjach towarzyskich. Wciąż jednak nie ma zgody w kwestii kontrolowanego picia. Nie wszystkie uzależnienia dotyczą używania substancji takich, jak alkohol czy narkotyki. Niektórzy jedzą w nadmiarze, co zagraża ich zdrowiu. Inni uprawiają hazard tak intensywnie, że rujnują własne życie i niszczą życie rodzinne. W zaburzeniach tych – hiperotyłości i patologicznym hazardzie – obserwujemy wiele takich samych mechanizmów psychicznych, jakie zdają się leżeć u podstaw przewlekłego alkoholizmu lub uzależnienia od innych substancji. Sposoby leczenia, które okazały się skuteczne w terapii alkoholizmu i nadużywania innych substancji, dają dobre wyniki również u osób otyłych i patologicznych hazardzistów; Problemy narkomanów, ludzi otyłych i nałogowych hazardzistów, związane z reakcją na leczenie i z nawrotami są bowiem podobne. Neurofeedback pomaga w regulacji siecineuronowych w zakresie uzyskania równowagi serotonino-dopaminowej.

Powrót

 

  NEUROFEEDBACKNEUROBIK
RSA BIOFEEDBACK

              U Z A L E Ż N I E N I A 

Jeśli nasza odpowiedź nie satysfakcjonuję Cię, skonkretyzuj pytanie i przeslij je z zakładki "KONTAKT".